International Konference

En international slutkonference bliver afholdt i Aarhus med henblik på at præsentere projektets samlede resultater og metodeudvikling. Den vil samle projektpartnerne, samarbejdspartnere og eksperter på et nationalt og internationalt niveau, lærere og skoleledere, der har deltaget i projektets aktiviteter, elever, forældre osv. Her vil være adgang til udstillingen på Kvindemuseet, ligesom videooptagelser fra teaterforestillingerne vil blive vist.