Kulturelle workshops

Teater-workshops gennemføres i 3 klasser med elever mellem 15 og 18 år; 15 elever fra hver klasse. Disse aktiviteter gennemføres over en periode på seks måneder på én skole i Madrid, Spanien, én skole i Barcelona, Spanien, og én skole i Bukarest, Rumænien. Det samlende mål bliver at skabe et teaterstykke. Disse workshops består af to dele: den første, over fem gange, omfatter forberedende sessioner, hvori eksperter i GBV vil igangsætte elevdiskussioner over relevante emner og udvikle et plot for stykket; i den anden del øves stykket over 10 gange. Turnering med opførelse af teaterstykke vil foregå rundt om i Spanien og Rumænien, efterfulgt af debat med elever, forældre og lærere.

I Aarhus, Danmark, gennemføres visuel art workshops over en periode på seks måneder med elever fra 3 skoler, knap 30 fra hver skole. Disse workshops sigter mod, at eleverne skaber værker til visning i en udstilling på Kvindemuseet. Også disse workshops opdeles i to: den første over fem gange vil fokusere på at udpege og diskutere relevante emner relateret til kønsbaseret vold med eleverne; den anden del, over ti gange, sigter mod, at eleverne skaber værker, der senere kan vises i udstillingen.

Ydermere udformes udstillings-kit, som vil inkludere kopier af alle videoproduktioner, som er skabt inden for projektet, med henblik på at udbrede brugen i andre byer/lande.

DECIDES Europe: Kulturelle Workshops

  • Forum Teaterværksteder (Bukarest)

  • Forum Teaterværksteder (Spanien)

  • Visuel art workshops (Danmark)