Uddannelse og oplæring

Der gennemføres uddannelsesforløb for elever i de ældste klasser, som involveres i kulturelle workshops med henblik på at oplære dem som tutorer til at videreføre teater- og visuel art projekter om kønsrelateret vold. Denne oplæring inddrager også én lærer pr. skole. Sådan vil der være otte sessioner over en periode på tre måneder.

Hvad angår det øvrige skolepersonale, vil der blive gennemført fem forløb for lærere og andre, fordelt på 60 forskellige skoler og ungdomsuddannelser, 20 i Danmark, 20 i Rumænien og 20 i Spanien. Oplæringen vil fokusere på at undervise skolepersonale i udpegning af sager og potentielle ofre, støtte til og rettigheder for ofre, international og national retslig ramme og myndigheder såvel som modeller for aktiviteter i klasseværelserne til at tale om kønsrelateret vold. Disse træninger vil blive udviklet over en periode på fire måneder.

  • Forebyggelse af kønsrelateret vold– lærerens rolle  [PDF]