DECIDES Europe har på sin hjemmeside udgivet tre videoer, der dokumenterer deltagernes oplevelser på de kulturelle workshops, der blev organiseret med temaet kønsbaseret vold blandt unge.  

Som en del af DECIDES Europe projektet er der blevet afholdt en række kulturelle workshops i Spanien, Rumænien og Danmark, hvor man gennem teater og billedkunst har diskuteret kønsbaseret vold med unge. Nu er videoerne blevet udgivet som et redskab for lærere, studerende, kunstnere og eksperter. Videoerne er tilgængelige på spansk, dansk og rumænsk på projektets hjemmeside 

Der er to videoer om de fælles teaterworkshops, der blev opdelt i tre klasser med 15 unge studerende i hver på skoler i Madrid, Barcelona og Bukarest. Som en af de studerende fra El Brot skolen i Madrid sagde: ”gennem teater og med de her scener – hvad enten man er tilskuer eller optrædende – bagefter vil man genkende dem i det virkelige liv. Hvis man oplever eller overværer dem på et eller andet tidspunkt, vil man kunne identificere og genkende problemet og forhindre, at det sker. Fordi man tænker ‘jeg har allerede set det her i teaterworkshoppen’, og det husker man og tænker ‘det er vold’, og så er man i stand til at undgå det og fjerne sig fra situationen.”  

Den tredje video opsummerer de kunstworkshops, der blev afholdt af Kvindemuseet i Danmark. Der deltog mere end 80 studerende, og resultatet blev en udstilling STOP – Unges perspektiv på kønsbaseret vold. “I Danmark er det tit vores opfattelse, at vi er lige, og vi er frigjorte, og at den slags ikke er et problem her i Danmark. Men der er faktisk masser af problemer med kønsbaseret vold,” siger Anna Kathrine Svenning, leder af Kvindemuseets skoletjeneste / formidlingsinspektør på Kvindemuseet  

I løbet af de næste uger vil der blive udgivet en brochure, der forklarer de metoder, der blev anvendt i teaterworkshops’ene. Den vil være tilgængelig for skoler og andre interesserede, så de kan gennemføre deres egne workshops. 

DECIDES Europe konsortiet arbejder hårdt i denne vanskelige situation. Det består af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænienog Kvindemuseet i Danmark (Danmark). Projektet er med-finansieret af EU’s program for Lighed, Ligestilling og Menneskerettigheder. 

Fra 9. til 13. marts rejste de næsten 80 drenge og piger, der deltog i DECIDES Europes kunstneriske workshops, til Aarhus for at deltage i projektets tredje og sidste udvekslingsaktivitet. I løbet af ugen delte eleverne fra Bernat Metge Institute i Barcelona, EL Brot i Madrid (Spanien), Matei Basarab College i Bukarest (Rumænien) og Eriksminde Efterskole i Aarhus (Danmark) oplevelser og meninger om deres arbejde med problematikkerne omkring forebyggelse af kønsrelateret vold.

Mange aktiviteter var organiseret til ugen: debatter, workshops, et besøg på Kvindemuseet i Danmark og endda et besøg på Eriksminde Efterskole for at se elevernes hverdag. To af disse aktiviteter blev fremhævet: teaterforestillingen ”Sexism also parties” af pigerne og drengene fra Barcelona, og udstillingen STOP! – Youngster’s perspectives on Gender-Based violence på Kvindemuseet, som var skabt af de danske elever.

Tillykke til dem alle med det gode arbejde!

DECIDES Europe-projektet startede i september 2018 og slutter i september 2020. Det udføres af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark); og er medfinansieret af EUs Equality, Rights and Citizenship-projekt.

I perioden september 2019 til marts 2020 afholdes i alt 15 workshops med elever fra Eriksminde Efterskole, Sankt Knuds skole og Tranbjerg skolen omkring unges tanker om forebyggelse af kønsrelateret vold. De omkring 80 elever, som deltager i projektet, kommer fra vidt forskellige skoler: Eriksminde Efterskole er en særlig dansk skoleform, hvor eleverne bor i et år ad gangen på skolen. Der er fokus på kreative fag. Sankt Knuds Skole er en privatskole. Og Tranbjergskolen er en almindelig folkeskole. Den ligger i et belastet område, og omkring 80% af skolens elever har en anden etnicitet end dansk.

Kvindemuseet har ansat to kunstnere, Tanja Nellemann og Lise Skou, til at varetage undervisningen. Kønsperspektivet er bredt: Eleverne arbejder med kønsrelateret vold begået af mænd mod kvinder og kvinder mod mænd samt hate crimes begået mod transkønnede eller homoseksuelle. Det handler om både fysisk og psykisk vold. I undervisningen dykker eleverne ned i de forskellige problematikker og debatterer, hvordan vi sammen kan ændre på dem. På nuværende tidspunkt arbejdes med bill boards som kunstudtryk, og eleverne er i gang med at producere de værker, som skal danne rammen om udstillingen på Kvindemuseet. Den åbner 5. marts 2020.

The DECIDES Europe – Preventing Gender-Based Violence: The Youth’s Outlook project has released a new video (Danish version).

The video illustrates the Forum Theatre Workshops that took place at the end of October 2019 at the Collegiul National Matei Basarab in Bucharest where young high school students came together to discuss gender-based violence (GBV) issues and to exchange their views as to the most useful prevention tools.

The workshops included 5 preparatory sessions to debate the key subjects of the project: gender-based violence, gender equality and, more specifically, domestic violence and intimate partner violence (IPV). During the workshops students received information about national and European legal framework as well as a historical background of the issue and real cases to study and discuss.

The preparatory sessions, that took place before the workshops, led to the creation of a script, which was then followed by 10 rehearsal sessions. The final rehearsal was done in the presence of school classmates in view of launching a debate and fine-tuning the performance.

The European Commission organized, on 18 and 19 June 2019, a new edition of the European Development Days (EDD), under the slogan “Addressing inequalities: Building a world which leaves no one behind”. The project “DECIDES Europe – Preventing Gender-Based Violence, the Youth Outlook” was present at this meeting that brings to Brussels over 66,000 participants of the world’s development community since 2006.

Interarts, the lead partner, presented the project and dedicated two of the Pop-up sessions organized at its stand with the title “Culture and creativity to reduce Gender-Based Violence (GBV) in the Caribbean and Europe” to explain its objectives and development. Both sessions were very well received by and awoke the interest of the representatives of the numerous organizations present.

For a couple of months now, the theater workshop organized in Barcelona by the INS Bernat Metge in the Sant Martí district, has been developing the theater forum play to be interpreted in the framework of the project DECIDES Europe.

The Noctàmbul@s Observatory, the facilitating organisation in Barcelona, is working with a group of 14 students who are creating the play from their experiences, interests, and concerns related to gender inequality and its forms of violence.

So far, seven theatre sessions have been carried out and two more will be held before the summer holidays. The sessions of the next school year will be used to finalise the play and to perform it for students from other schools in Barcelona, Madrid, Bucharest and Aarhus.

Three theater performances will take place during the first quarter of the following school year. They will be held in Barcelona, at auditoriums of the Sant Martí district, and will be addressed to students from ten schools in the city. Also, training modules for teachers of these ten schools and talks for the families will be organized during the first quarter.

The participating students have assessed this experience very positively and have expressed their wish to continue next year to complete the play and, above all, to be able to share this experience with students from the other countries during the exchange visits.

Both the teachers of the school and the families are facilitating and supporting the project process for it to be an enriching and relevant experience for all the participants.

Den første trænings-aktivitet under DECIDES Europe – projektet blev gennemført i Bukarest, Rumænien 15., 22. og 29. marts 2019. Under ledelse af Transcena, den rumænske partner i projektet, gennemførtes Vold i hjemmet og kønsbaseret vold – forebyggelse og lindring, som involverede cirka 20 lærere og rådgivere fra lige så mange uddannelsesinstitutioner. I overensstemmelse med projektets rammer – hvis mål er at bidrage til forhindring af GBV ved at øge unge menneskers bevidsthed om alle former for GBV og give dem værktøjer til at forebygge, genkende og modarbejde det – blev der afholdt tre trænings-samlinger i Bukarest, hvor man startede med at udforske definitionen på denne specielle form for vold, dens former, årsager og konsekvenser.

Herefter fik deltagerne et juridisk-institutionelt indblik i viden om national og international lov på området, ofrenes rettigheder og kendskab til ansvarlige institutioner og rådgivning for ofre. Endelig fokuserede den tredje samling på kapacitets-opbyggende workshops som sigtede efter at give lærere værktøjer til at forstå deres rolle i forebyggelsen og bekæmpelsen af GBV, til at identificere tilfælde og organisere klasse-aktiviteter hvor dette ømtålelige, vigtige emne kunne diskuteres.

Under træningen er uformelle uddannelsesmetoder blevet kombineret med debatter om forskellige emner for at opmuntre deltagerne til at komme frem med deres tanker i et sikkert forum og debattere deres fordomme og stereotyper angående piger og drenge, kvinder og men, ofre og udøvere. I alle træningsmøder indgik praktiske og interaktive øvelser, der involverede deltagerne ved at stimulere deres evner til samarbejde og kreativitet. Tilbagemeldingerne har generelt været meget positive. Faktisk blev alle materialer delt elektronisk med de deltagende, så de kan bruges som eksempler til klasse-aktiviteter der sigter på at fremme køns-lighed og forhindre GBV.

DECIDES Europe er delvist finansieret af EU’s program for lighed, rettigheder og medborgerskab og gennemføres af Interarts (Spanien), Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark).

DECIDES bidrager til at reducere kønsrelateret vold (KRV) i tre europæiske lande, Danmark, Rumænien og Spanien, ved at forbedre opmærksomheden blandt unge om alle former for KRV, dens årsager, konsekvenser og ved at give værktøjer til forhindre, genkende og imødegå det.

DECIDES sigter mod 1) effektivt at bidrage til en ændring i holdning og adfærd hos unge mennesker og deres omgangskreds overfor KRV, 2) forbedre unges og læreres opdagelses- og identifikationsevne og deres viden om KRV årsager og konsekvenser, 3) Øge synligheden og opmærksomheden omkring KRV, dens former, årsager og konsekvenser både inden for og uden for skoler og 4) forbedre skolepersonalets kapacitet til at udvikle projekter til at opdage potentielle sager og til at samarbejde med andre skoler og relevante interessenter.

Målgruppen for projektet er unge studerende i alderen 15 til 18 år, skolepersonale, såsom lærere, rådgivere og skoleledere, forældre og sårbare grupper som unge og unge migranter. Projektet opfordrer også de involverede lokale myndigheder og skoler til at oprette en fælles ramme eller handlingsprotokol til adressering af KRV i uddannelsessystemet.

DECIDES er designet under DECIDES-programrammen. DECIDES (=Kulturelle rettigheder til fremme af udvikling og sundhed) er et program skabt af Interarts fokuseret på at forbedre menneskers sundhed og velvære gennem kulturelt samarbejde for udvikling og generering af refleksionsrum baseret på kapitalisering af oplevelserne udviklet på området .

DECIDES blev lanceret i september 2018 og slutter i september 2020. Det implementeres af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark). Det er samfinansieret af Den Europæiske Union inden for programmet for ligestilling, rettigheder og borgerskab.

Links:

Interarts: https://www.interarts.net/

Trabé: https://www.trabe.org.es/

Transcena: https://transcena.ro/

Kvindemuseet i Danmark: http://kvindemuseet.dk/