Den 10.-11. november 2020 afholdes den afsluttende konference for projektet DECIDES Europe, Preventing Gender-Based Violence – the Youth’s Outlook.

Projektet DECIDES Europe har kørt fra 2028 til 2020 og er blevet varetaget af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark). Det er medfinansieret af EU’s Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020). Formålet med projektet er at bidrage til at forebygge kønsbaseret vold (GBV) ved at oplyse unge mennesker om alle typer GBV, herunder hvad der ligger til grund for volden og hvilke konsekvenser, volden har. Samtidig har projektet søgt at give autoriteter, fagfolk og involverede skoler redskaber til at hjælpe med at forebygge volden ved at bidrage til en fælles rammesætning af problemet og en handlingsprotokol rettet mod at forebygge kønsbaseret vold i uddannelsessystemet.

Den afsluttende konference sætter fokus på de emner, som er blevet udfoldet i projektets forløb, og præsenterer de opnåede resultater og output, som andre organisationer kan implementere i udviklingen af deres egne tilgange og metoder.

Konferencen er delt op i fire sessioner med hver sit tema, og der er simultanoversættelse på engelsk, spansk og rumænsk. Hver session byder på spændende og fagrelevante præsentationer fra fageksperter. Deltagere kan vælge hvilke sessioner, de ønsker at tilmelde sig, og kan deltage i diskussionen ved at stille spørgsmål i efterfølgende Q&A-sessioner med oplægsholderen. Det er nødvendigt at tilmelde sig sessionerne på forhånd.

Klik på programmet for at få mere information om konferencen.

DECIDES Europe har offentliggjort en omfattende handlingsplan med det formål at forklare, hvordan man udarbejder teater-workshops, der er rettet mod unge mennesker om kønsrelateret vold.

I overensstemmelse med DECIDES Europe projektets rammer blev der afholdt en række teater-workshops på 3 skoler i Madrid, Barcelona (Spanien) og i Bukarest (Rumænien), for at øge unge menneskers bevidsthed om kønsrelateret vold og give dem viden om og værktøjer til at kunne forholde sig til, forebygge, genkende og modarbejde kønsrelateret vold.

Interarts har efterfølgende udgivet handlingsplanen: ”Forum Theatre On Gender-Based-Violence” på projektets hjemmeside. Handlingsplanen præsenterer brugen af teater-workshops og deler teknikker og metoder, så institutioner, især skoler, kan arrangere workshops på egen hånd med de bedst mulige resultater.

Kønsrelateret vold er et fænomen dybt forankret i ulighed mellem kønnene, og er fortsat en af de mest bemærkelsesværdige menneskerettighedsovertrædelser i alle samfund. Det er både en årsag og en konsekvens af ulighed mellem kønnene. I Den Europæiske Union oplever 1 ud af 3 kvinder fra 15-årsalderen fysisk eller seksuel vold. I bestræbelserne på at tackle problemstillingen har man valgt at fokusere på unge mennesker igennem løsningsorienteret og psykosociale tilgange for på den måde at skabe engagement til at forebygge og reagere på kønsrelateret vold.

Teater-workshops er oprindeligt et værktøj til at skabe refleksion og social forandring; en teaterform, der opfordrer sit publikum til at interagere og udforske forskellige løsninger på et givet problem eller en bestemt sag.

Det er netop denne deltagende form, der gør DECIDES Europe projektet til et enestående værktøj, der kan øge bevidsthed om og tackle sociale problemer i arbejdet med unge mennesker. Det viser sig, at unge mennesker gennem teater-workshops ikke kun er i stand til at forholde sig til spørgsmål om kønsrelateret vold, som de kan blive konfronteret med i deres liv, men også til at forstå, hvordan man kan overvinde dem.

Handlingsplanen inkluderer et udvalg af de bedste metodologiske fremgangsmåder, der blev anvendt af samarbejdspartnerne Trabe (Spanien) og Transcena (Rumænien) under afholdelsen af de forskellige teater-workshops. En handlingsplan på spansk og rumænsk er blevet udarbejdet af de to organisationer, der også er tilgængelig på hjemmesiden.

DECIDES Europe projektets arbejde er udfordret i den nuværende situation, men fortsætter med at udføre de planlagte aktiviteter. Det implementeres af Interarts, Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet (Danmark). Projektet er samfinaniseret af EUs program for ligestilling, rettigheder og medborgerskab.

 


Kilde: European Union Agency for Fundamental Rights, Violence Against Women: An EU-Wide Survey – Results at a Glance – 2014

DECIDES Europe har på sin hjemmeside udgivet tre videoer, der dokumenterer deltagernes oplevelser på de kulturelle workshops, der blev organiseret med temaet kønsbaseret vold blandt unge.  

Som en del af DECIDES Europe projektet er der blevet afholdt en række kulturelle workshops i Spanien, Rumænien og Danmark, hvor man gennem teater og billedkunst har diskuteret kønsbaseret vold med unge. Nu er videoerne blevet udgivet som et redskab for lærere, studerende, kunstnere og eksperter. Videoerne er tilgængelige på spansk, dansk og rumænsk på projektets hjemmeside 

Der er to videoer om de fælles teaterworkshops, der blev opdelt i tre klasser med 15 unge studerende i hver på skoler i Madrid, Barcelona og Bukarest. Som en af de studerende fra El Brot skolen i Madrid sagde: ”gennem teater og med de her scener – hvad enten man er tilskuer eller optrædende – bagefter vil man genkende dem i det virkelige liv. Hvis man oplever eller overværer dem på et eller andet tidspunkt, vil man kunne identificere og genkende problemet og forhindre, at det sker. Fordi man tænker ‘jeg har allerede set det her i teaterworkshoppen’, og det husker man og tænker ‘det er vold’, og så er man i stand til at undgå det og fjerne sig fra situationen.”  

Den tredje video opsummerer de kunstworkshops, der blev afholdt af Kvindemuseet i Danmark. Der deltog mere end 80 studerende, og resultatet blev en udstilling STOP – Unges perspektiv på kønsbaseret vold. “I Danmark er det tit vores opfattelse, at vi er lige, og vi er frigjorte, og at den slags ikke er et problem her i Danmark. Men der er faktisk masser af problemer med kønsbaseret vold,” siger Anna Kathrine Svenning, leder af Kvindemuseets skoletjeneste / formidlingsinspektør på Kvindemuseet  

I løbet af de næste uger vil der blive udgivet en brochure, der forklarer de metoder, der blev anvendt i teaterworkshops’ene. Den vil være tilgængelig for skoler og andre interesserede, så de kan gennemføre deres egne workshops. 

DECIDES Europe konsortiet arbejder hårdt i denne vanskelige situation. Det består af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænienog Kvindemuseet i Danmark (Danmark). Projektet er med-finansieret af EU’s program for Lighed, Ligestilling og Menneskerettigheder. 

Fra 9. til 13. marts rejste de næsten 80 drenge og piger, der deltog i DECIDES Europes kunstneriske workshops, til Aarhus for at deltage i projektets tredje og sidste udvekslingsaktivitet. I løbet af ugen delte eleverne fra Bernat Metge Institute i Barcelona, EL Brot i Madrid (Spanien), Matei Basarab College i Bukarest (Rumænien) og Eriksminde Efterskole i Aarhus (Danmark) oplevelser og meninger om deres arbejde med problematikkerne omkring forebyggelse af kønsrelateret vold.

Mange aktiviteter var organiseret til ugen: debatter, workshops, et besøg på Kvindemuseet i Danmark og endda et besøg på Eriksminde Efterskole for at se elevernes hverdag. To af disse aktiviteter blev fremhævet: teaterforestillingen ”Sexism also parties” af pigerne og drengene fra Barcelona, og udstillingen STOP! – Youngster’s perspectives on Gender-Based violence på Kvindemuseet, som var skabt af de danske elever.

Tillykke til dem alle med det gode arbejde!

DECIDES Europe-projektet startede i september 2018 og slutter i september 2020. Det udføres af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark); og er medfinansieret af EUs Equality, Rights and Citizenship-projekt.

I perioden september 2019 til marts 2020 afholdes i alt 15 workshops med elever fra Eriksminde Efterskole, Sankt Knuds skole og Tranbjerg skolen omkring unges tanker om forebyggelse af kønsrelateret vold. De omkring 80 elever, som deltager i projektet, kommer fra vidt forskellige skoler: Eriksminde Efterskole er en særlig dansk skoleform, hvor eleverne bor i et år ad gangen på skolen. Der er fokus på kreative fag. Sankt Knuds Skole er en privatskole. Og Tranbjergskolen er en almindelig folkeskole. Den ligger i et belastet område, og omkring 80% af skolens elever har en anden etnicitet end dansk.

Kvindemuseet har ansat to kunstnere, Tanja Nellemann og Lise Skou, til at varetage undervisningen. Kønsperspektivet er bredt: Eleverne arbejder med kønsrelateret vold begået af mænd mod kvinder og kvinder mod mænd samt hate crimes begået mod transkønnede eller homoseksuelle. Det handler om både fysisk og psykisk vold. I undervisningen dykker eleverne ned i de forskellige problematikker og debatterer, hvordan vi sammen kan ændre på dem. På nuværende tidspunkt arbejdes med bill boards som kunstudtryk, og eleverne er i gang med at producere de værker, som skal danne rammen om udstillingen på Kvindemuseet. Den åbner 5. marts 2020.

The DECIDES Europe – Preventing Gender-Based Violence: The Youth’s Outlook project has released a new video (Danish version).

The video illustrates the Forum Theatre Workshops that took place at the end of October 2019 at the Collegiul National Matei Basarab in Bucharest where young high school students came together to discuss gender-based violence (GBV) issues and to exchange their views as to the most useful prevention tools.

The workshops included 5 preparatory sessions to debate the key subjects of the project: gender-based violence, gender equality and, more specifically, domestic violence and intimate partner violence (IPV). During the workshops students received information about national and European legal framework as well as a historical background of the issue and real cases to study and discuss.

The preparatory sessions, that took place before the workshops, led to the creation of a script, which was then followed by 10 rehearsal sessions. The final rehearsal was done in the presence of school classmates in view of launching a debate and fine-tuning the performance.

The European Commission organized, on 18 and 19 June 2019, a new edition of the European Development Days (EDD), under the slogan “Addressing inequalities: Building a world which leaves no one behind”. The project “DECIDES Europe – Preventing Gender-Based Violence, the Youth Outlook” was present at this meeting that brings to Brussels over 66,000 participants of the world’s development community since 2006.

Interarts, the lead partner, presented the project and dedicated two of the Pop-up sessions organized at its stand with the title “Culture and creativity to reduce Gender-Based Violence (GBV) in the Caribbean and Europe” to explain its objectives and development. Both sessions were very well received by and awoke the interest of the representatives of the numerous organizations present.

For a couple of months now, the theater workshop organized in Barcelona by the INS Bernat Metge in the Sant Martí district, has been developing the theater forum play to be interpreted in the framework of the project DECIDES Europe.

The Noctàmbul@s Observatory, the facilitating organisation in Barcelona, is working with a group of 14 students who are creating the play from their experiences, interests, and concerns related to gender inequality and its forms of violence.

So far, seven theatre sessions have been carried out and two more will be held before the summer holidays. The sessions of the next school year will be used to finalise the play and to perform it for students from other schools in Barcelona, Madrid, Bucharest and Aarhus.

Three theater performances will take place during the first quarter of the following school year. They will be held in Barcelona, at auditoriums of the Sant Martí district, and will be addressed to students from ten schools in the city. Also, training modules for teachers of these ten schools and talks for the families will be organized during the first quarter.

The participating students have assessed this experience very positively and have expressed their wish to continue next year to complete the play and, above all, to be able to share this experience with students from the other countries during the exchange visits.

Both the teachers of the school and the families are facilitating and supporting the project process for it to be an enriching and relevant experience for all the participants.