KONSORTIUM

‘DECIDES Europe: Preventing Gender-Based Violence, the Youth’s Outlook’ (forebyggelse af kønsrelateret vold – unges perspektiv ) er et project, der er sam-financieret fra EU’s Equality, Rights and Citizenship program (ligestillingsprogram). Det udformes af et konsortium af tre partnerorganisationer: Interarts (Spanien), Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Denmark).

Interarts er en privat organisation med internationalt sigte, der bidrager til menneskelig udvikling gennem kultur, støtte til udformning af kulturelle initiativer, fremme af viden og information inden for kulturområdet, fremhævelse af kulturens rolle i offentlig forvaltning og netværk på europæisk og internationalt plan.

Trabe er en forening, hvis formål er at forsvare kvinders rettigheder og rette særlig opmærksomhed mod vold mod kvinder, trafficking og seksuel udnyttelse. Foreningen fokuserer på at udvikle programmer, der styrker kvinders selvopfattelse.

Transcena er en forening, der opsøger, udforsker og udvikler måder og midler, hvorved kunst og kunstuddannelser kan bidrage til individuel og social udvikling. Foreningen ønsker respekt for de dårligst stilledes rettigheder.  Foreningens arbejde fokuserer på uddannelse og oplæring, opfølgning og præsentation, sociale partnerskaber og socialt teater.

 

Kvindemuseet i Danmark (Women’s Museum) er et museum, der ønsker at være førende dialogskaber om kønnets betydning i samfundet. Endvidere vil det skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning – historisk, aktuelt og i fremtiden.