Om

DECIDES Europe er et projekt, hvis formål er at bidrage til at formindske kønsbaseret vold (Gender Based Violence – GBV) i tre europæiske lande, Danmark, Rumænien and Spanien.
Projektet startede i september 2018. Det søger at bidrage til forebyggelse af kønsrelateret vold (GBV) ved at øge unges opmærksomhed på alle former for GBV, dets årsager og konsekvenser samt metoder til at forebygge, anerkende og modvirke det i Danmark, Rumænien og Spanien. Projektets målgruppe er unge studerende i alderen 15-18 år, personale på skoler såsom lærere, rådgivere og skoleledere, forældre samt sårbare grupper som f.eks. unge indvandrere.

Projektet opfordrer endvidere lokale myndigheder og involverede skoler til at skabe en ramme eller en handlingsplan til at håndtere GBV inden for undervisningssystemet.
Uagtet forskelle i kulturelle, politiske og sociale forhold mellem disse lande, og derfor forskellig kompleksitet i behandling af denne type vold, vil projektet sammen med unge udforme en fælles strategi for at udpege og håndtere emnet kønsrelateret vold, som kan videregives i tilpasset form til andre lande, vilkår og betingelser. Imidlertid er fire problemer ens i alle tre lande:

1. Generel kulturel og social normalisering og accept af traditionelle kønsroller, stereotyper og sexistisk adfærd og tale

2. Unges og læreres begrænsede færdighed i at identificere potentielle ofre samt visse former for adfærd som f.eks. kønsrelateret vold.

3. Fravær af global oplysning og utilstrækkelige kommunikationsmetoder og budskaber i forhold til kønsrelateret vold og kønsstereotyper blandt unge.

4. Fravær af fælles referenceramme og handlingsplan.

DECIDES Europe er udformet inden for rammerne af DECIDES programmet. DECIDES (Derechos Culturales para Impulsar el Desarrollo y la Salud) er et program skabt af INTERARTS Foundation og fokuserer på at øge velfærd og trivsel gennem kulturelt samarbejde omkring udvikling af plads til refleksion gennem vækst af erfaringer fra området.