DECIDES Europe: Afsluttende konference

Den 10.-11. november 2020 afholdes den afsluttende konference for projektet DECIDES Europe, Preventing Gender-Based Violence – the Youth’s Outlook.

Projektet DECIDES Europe har kørt fra 2028 til 2020 og er blevet varetaget af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark). Det er medfinansieret af EU’s Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020). Formålet med projektet er at bidrage til at forebygge kønsbaseret vold (GBV) ved at oplyse unge mennesker om alle typer GBV, herunder hvad der ligger til grund for volden og hvilke konsekvenser, volden har. Samtidig har projektet søgt at give autoriteter, fagfolk og involverede skoler redskaber til at hjælpe med at forebygge volden ved at bidrage til en fælles rammesætning af problemet og en handlingsprotokol rettet mod at forebygge kønsbaseret vold i uddannelsessystemet.

Den afsluttende konference sætter fokus på de emner, som er blevet udfoldet i projektets forløb, og præsenterer de opnåede resultater og output, som andre organisationer kan implementere i udviklingen af deres egne tilgange og metoder.

Konferencen er delt op i fire sessioner med hver sit tema, og der er simultanoversættelse på engelsk, spansk og rumænsk. Hver session byder på spændende og fagrelevante præsentationer fra fageksperter. Deltagere kan vælge hvilke sessioner, de ønsker at tilmelde sig, og kan deltage i diskussionen ved at stille spørgsmål i efterfølgende Q&A-sessioner med oplægsholderen. Det er nødvendigt at tilmelde sig sessionerne på forhånd.

Klik på programmet for at få mere information om konferencen.