DECIDES Europe – ndledende møde

Det indledende møde i projektet DECIDES Europe: Hvordan forhindrer man kønsbaseret vold, Ungdommens Synspunkt – et projekt der bliver delvist finansieret af EU – blev holdt 22.-23. november 2018 i Interarts hovedkvarter i Barcelona. Mødet gav projektkonsortiet mulighed for at planlægge arbejdsstrategier og kalender for dette to-årige projekt.

DECIDES Europe-projektet vil bidrage til forebyggelse af kønsbaseret vold (GBV) ved at øge unge menneskers bevidsthed om alle former for GBV, dets årsager og dets konsekvenser samt give dem værktøjer til at forebygge, genkende og imødegå det i tre multikulturelle lande: Spanien, Rumænien og Danmark. Projektet vil, gennem teaterfora og billedkunst-workshops, give unge studerende information om forebyggelse af GBV, men også give dem sikre steder at diskuteret GBV’s kulturelle og sociale aspekter.

Gennem målrettede seminarer og undervisning vil studerende blive øvet i ’sidemands-oplæring’ og lærere vil få øget deres evne til at identificere potentielle ofre. DECIDES Europe er finansieret af EU’s program for lighed, rettigheder og medborgerskab og vil blive gennemført af Interarts (Spanien), Trabe (Spanien), Transcene (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark).