DECIDES Europe – Forebyggelse af kønsbaseret vold i et ungdomsperspektiv

DECIDES bidrager til at reducere kønsrelateret vold (KRV) i tre europæiske lande, Danmark, Rumænien og Spanien, ved at forbedre opmærksomheden blandt unge om alle former for KRV, dens årsager, konsekvenser og ved at give værktøjer til forhindre, genkende og imødegå det.

DECIDES sigter mod 1) effektivt at bidrage til en ændring i holdning og adfærd hos unge mennesker og deres omgangskreds overfor KRV, 2) forbedre unges og læreres opdagelses- og identifikationsevne og deres viden om KRV årsager og konsekvenser, 3) Øge synligheden og opmærksomheden omkring KRV, dens former, årsager og konsekvenser både inden for og uden for skoler og 4) forbedre skolepersonalets kapacitet til at udvikle projekter til at opdage potentielle sager og til at samarbejde med andre skoler og relevante interessenter.

Målgruppen for projektet er unge studerende i alderen 15 til 18 år, skolepersonale, såsom lærere, rådgivere og skoleledere, forældre og sårbare grupper som unge og unge migranter. Projektet opfordrer også de involverede lokale myndigheder og skoler til at oprette en fælles ramme eller handlingsprotokol til adressering af KRV i uddannelsessystemet.

DECIDES er designet under DECIDES-programrammen. DECIDES (=Kulturelle rettigheder til fremme af udvikling og sundhed) er et program skabt af Interarts fokuseret på at forbedre menneskers sundhed og velvære gennem kulturelt samarbejde for udvikling og generering af refleksionsrum baseret på kapitalisering af oplevelserne udviklet på området .

DECIDES blev lanceret i september 2018 og slutter i september 2020. Det implementeres af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark). Det er samfinansieret af Den Europæiske Union inden for programmet for ligestilling, rettigheder og borgerskab.

Links:

Interarts: https://www.interarts.net/

Trabé: https://www.trabe.org.es/

Transcena: https://transcena.ro/

Kvindemuseet i Danmark: http://kvindemuseet.dk/