Første trænings-aktivitet i Rumænien er afsluttet

Den første trænings-aktivitet under DECIDES Europe – projektet blev gennemført i Bukarest, Rumænien 15., 22. og 29. marts 2019. Under ledelse af Transcena, den rumænske partner i projektet, gennemførtes Vold i hjemmet og kønsbaseret vold – forebyggelse og lindring, som involverede cirka 20 lærere og rådgivere fra lige så mange uddannelsesinstitutioner. I overensstemmelse med projektets rammer – hvis mål er at bidrage til forhindring af GBV ved at øge unge menneskers bevidsthed om alle former for GBV og give dem værktøjer til at forebygge, genkende og modarbejde det – blev der afholdt tre trænings-samlinger i Bukarest, hvor man startede med at udforske definitionen på denne specielle form for vold, dens former, årsager og konsekvenser.

Herefter fik deltagerne et juridisk-institutionelt indblik i viden om national og international lov på området, ofrenes rettigheder og kendskab til ansvarlige institutioner og rådgivning for ofre. Endelig fokuserede den tredje samling på kapacitets-opbyggende workshops som sigtede efter at give lærere værktøjer til at forstå deres rolle i forebyggelsen og bekæmpelsen af GBV, til at identificere tilfælde og organisere klasse-aktiviteter hvor dette ømtålelige, vigtige emne kunne diskuteres.

Under træningen er uformelle uddannelsesmetoder blevet kombineret med debatter om forskellige emner for at opmuntre deltagerne til at komme frem med deres tanker i et sikkert forum og debattere deres fordomme og stereotyper angående piger og drenge, kvinder og men, ofre og udøvere. I alle træningsmøder indgik praktiske og interaktive øvelser, der involverede deltagerne ved at stimulere deres evner til samarbejde og kreativitet. Tilbagemeldingerne har generelt været meget positive. Faktisk blev alle materialer delt elektronisk med de deltagende, så de kan bruges som eksempler til klasse-aktiviteter der sigter på at fremme køns-lighed og forhindre GBV.

DECIDES Europe er delvist finansieret af EU’s program for lighed, rettigheder og medborgerskab og gennemføres af Interarts (Spanien), Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark (Danmark).