Handlingsplan om teater-workshops til forebyggelse af kønsrelateret vold

DECIDES Europe har offentliggjort en omfattende handlingsplan med det formål at forklare, hvordan man udarbejder teater-workshops, der er rettet mod unge mennesker om kønsrelateret vold.

I overensstemmelse med DECIDES Europe projektets rammer blev der afholdt en række teater-workshops på 3 skoler i Madrid, Barcelona (Spanien) og i Bukarest (Rumænien), for at øge unge menneskers bevidsthed om kønsrelateret vold og give dem viden om og værktøjer til at kunne forholde sig til, forebygge, genkende og modarbejde kønsrelateret vold.

Interarts har efterfølgende udgivet handlingsplanen: ”Forum Theatre On Gender-Based-Violence” på projektets hjemmeside. Handlingsplanen præsenterer brugen af teater-workshops og deler teknikker og metoder, så institutioner, især skoler, kan arrangere workshops på egen hånd med de bedst mulige resultater.

Kønsrelateret vold er et fænomen dybt forankret i ulighed mellem kønnene, og er fortsat en af de mest bemærkelsesværdige menneskerettighedsovertrædelser i alle samfund. Det er både en årsag og en konsekvens af ulighed mellem kønnene. I Den Europæiske Union oplever 1 ud af 3 kvinder fra 15-årsalderen fysisk eller seksuel vold. I bestræbelserne på at tackle problemstillingen har man valgt at fokusere på unge mennesker igennem løsningsorienteret og psykosociale tilgange for på den måde at skabe engagement til at forebygge og reagere på kønsrelateret vold.

Teater-workshops er oprindeligt et værktøj til at skabe refleksion og social forandring; en teaterform, der opfordrer sit publikum til at interagere og udforske forskellige løsninger på et givet problem eller en bestemt sag.

Det er netop denne deltagende form, der gør DECIDES Europe projektet til et enestående værktøj, der kan øge bevidsthed om og tackle sociale problemer i arbejdet med unge mennesker. Det viser sig, at unge mennesker gennem teater-workshops ikke kun er i stand til at forholde sig til spørgsmål om kønsrelateret vold, som de kan blive konfronteret med i deres liv, men også til at forstå, hvordan man kan overvinde dem.

Handlingsplanen inkluderer et udvalg af de bedste metodologiske fremgangsmåder, der blev anvendt af samarbejdspartnerne Trabe (Spanien) og Transcena (Rumænien) under afholdelsen af de forskellige teater-workshops. En handlingsplan på spansk og rumænsk er blevet udarbejdet af de to organisationer, der også er tilgængelig på hjemmesiden.

DECIDES Europe projektets arbejde er udfordret i den nuværende situation, men fortsætter med at udføre de planlagte aktiviteter. Det implementeres af Interarts, Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet (Danmark). Projektet er samfinaniseret af EUs program for ligestilling, rettigheder og medborgerskab.

 


Kilde: European Union Agency for Fundamental Rights, Violence Against Women: An EU-Wide Survey – Results at a Glance – 2014