Preventing gender based violence – workshops on women’s museum

I perioden september 2019 til marts 2020 afholdes i alt 15 workshops med elever fra Eriksminde Efterskole, Sankt Knuds skole og Tranbjerg skolen omkring unges tanker om forebyggelse af kønsrelateret vold. De omkring 80 elever, som deltager i projektet, kommer fra vidt forskellige skoler: Eriksminde Efterskole er en særlig dansk skoleform, hvor eleverne bor i et år ad gangen på skolen. Der er fokus på kreative fag. Sankt Knuds Skole er en privatskole. Og Tranbjergskolen er en almindelig folkeskole. Den ligger i et belastet område, og omkring 80% af skolens elever har en anden etnicitet end dansk.

Kvindemuseet har ansat to kunstnere, Tanja Nellemann og Lise Skou, til at varetage undervisningen. Kønsperspektivet er bredt: Eleverne arbejder med kønsrelateret vold begået af mænd mod kvinder og kvinder mod mænd samt hate crimes begået mod transkønnede eller homoseksuelle. Det handler om både fysisk og psykisk vold. I undervisningen dykker eleverne ned i de forskellige problematikker og debatterer, hvordan vi sammen kan ændre på dem. På nuværende tidspunkt arbejdes med bill boards som kunstudtryk, og eleverne er i gang med at producere de værker, som skal danne rammen om udstillingen på Kvindemuseet. Den åbner 5. marts 2020.