CONSORȚIU

‘DECIDES Europe: “Prevenire Violenței de Gen, Perspectiva Tinerilor” este un proiect co-finanțat de Programul Egalitate, Drepturi și Cetățenie al Uniunii Europene. Va fi implementat de un consorțiu format din patru organizații partenere: Interarts (Spania), Trabe (Spania), Transcena (Romania) and Kvindemuseeti Danmark (Denmark).

Interarts este o agenție non-guvernamentală cu proiecte internaționale care contribuie la dezvoltarea umană prin cultură, asigură sprijin în dezvoltarea de politici culturale, promovarea cunoașterii și a informației în domeniul culturii, promovează rolul culturii în guvernarea publică și în rețele la nivel European și international.

Trabe este o asociație dedicată apărării drepturilor femeilor cu o atenție specială pentru violența împotriva femeilor și a traficului și exploatării sexuale. Asociația este centrată pe dezvoltarea de programe care promovează abilitarea femeilor.

Transcena este o asociație care caută, explorează și dezvoltă căi și modalități prin care arta și educația în artă pot să contribuie la un proces de evoluție individuală în contextul dezvoltării sociale. Promovează respectarea drepturilor persoanelor dezavantajate. Activitatea este centrată pe educație și formare, monitorizare și advocacy, parteneriat social și teatru social.

Muzeul Femeilor (Kvindemuseet), Danemarca este un muzeu care își propune să conducă la un dialog care să schimbe semnificația genului în societate. Mai mult, creează și promovează curiozitatea, dialogul, reflecția și cunoașterea importanței sexului și a genului – istoric, în prezent și în viitor.