Despre

DECIDES Europe este un Proiect care își propune să contribuie la reducerea violenței de gen în trei țări europene, Danemarca, România și Spania.

A început în septembrie 2018 și caută să contribuie la prevenirea violenței de gen prin îmbunătățirea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la toate formele de violență de gen, la cauzele sale, consecințele sale și să contribuie la oferirea de instrumente pentru prevenirea, recunoașterea și combaterea violenței de gen în Danemarca, România și Spania. Beneficiarii proiectului sunt elevii cu vîrste între 15 și 18 ani, personalul școlar, cum ar fi profesorii, consilierii și managerii, părinții și grupurile vulnerabile cum ar fi tinerii și migranții.

Proiectul îți propune de asemenea să încurajeze autoritățile locale și școlile implicate să realzeze un cadru comun sau un protocol de acțiune care să se adreseze violenței de gen în sistemul educațional.

În ciuda diferențelor culturale, a contextelor sociale și politice între aceste țări și, prin urmare, a nivelurilor diferite de complexitate în tratamentul acestui tip de violență, proiectul va elabora o strategie de colaborare inter-instituțională care să se adreseze și să abordeze subiectul violenței de gen cu tinerii, care  să poată fi exportată, cu adaptări, în alte țări cu alte realități și condiții. Cu toate diferențele, patru probleme similare au fost indentificate în cele trei țări:

1. Generalizarea culturală, normalizarea socială și acceptarea rolurilor tradiționale de gen, a stereotipurilor și a comportamentelor și discursurilor sexiste

2. Capacitatea limitată a tinerilor și a profesorilor de a indentifica victimele potențiale și de a clasifica diferite comportamente ca violență de gen.

3. Lipsa de vizibilitate globală, metodele de comunicare și mesajele inadecvate cu privire la violența de gen și stereotipuri cu privire la tineri

4. Lipsa unui cadrul comun sau a procedurilor de acțiune

DECIDES Europe a fost elaborat în cadrul programului cadru DECIDES. Programul DECIDES – Derechos Culturales para Impulsar el Desarrollo y la Salud – în Spaniolă  sau – Drepturi Culturale  pentru promovarea dezvoltării și sănătății – este creat de Fundația Interarts și este centrat pe îmbunătățirea sănătății și a bunăstării prin cooperare culturală pentru dezvoltarea și generarea de spații de reflecție bazate pe valorificarea experiențelor dezvoltate în domeniu.