ECIDES Europe întîlnirea de lansare a proiectului

Întîlnirea de lansare a proiectului DECIDES Europe: Prevenirea violenței bazate pe gen. Perspectiva tinerilor – proiect co-finanțat de Uniunea Europeană – a avut loc în 22 și 23 noiembrie 2018 la sediul Interarts din Barcelona.

Întîlnirea a avut ca scop ca membrii consorțiului proiectului, să convină asupra strategiilor de lucru ce vor fi implementate pentru derularea celor doi ani de proiect. „DECIDES Europe” urmărește să contribuie la prevenirea violenței bazate pe gen (VBG) prin creșterea conștientizării tinerilor cu privire la toate formele de VBG, cauzele și consecințele acesteia și prin furnizarea unor instrumente de recunoaștere, prevenirea și scădere a riscului de VBG în trei țări multiculturale: Spania, România și Danemarca.

Proiectul va permite realizarea de ateliere de teatru forum și de arte vizuale pentru tineri elevi în cadrul cărora să se discute și să se furnizeze informație despre prevenire, despre aspectele culturale și sociale ale fenomenului VBG. Seminariile și formările adresate tinerilor le vor dezvolta acestora abilitățile de educatori pentru egali iar cele adresate profesorilor le vor înlesni creșterea capacității de a recunoaște riscul de victimizare.

DECIDES Europe a fost lansa în septembrie 2018 și se va finaliza în septembrie 2020. Este implementat de Interarts și Trabe (Spain), Transcena (Romania) și Kvindemuseet i Danmark (Denmark). Este co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Equality, Rights and Citizenship.