Manual de Despre Teatru Forum pe Tema Violentei de Gen

DECIDES Europa a publicat un document cuprinzător cu scopul de a explica cum se pot dezvolta ateliere de teatru forum pentru tineri pe tema violenței de gen.

În cadrul proiectului DECIDES Europe, au fost organizate o serie de ateliere de teatru forum în 3 școli din Madrid, Barcelona (Spania) și București (România), cu scopul de a sensibiliza tinerii cu privire la violența de gen și de a împărtăși informații și instrumente relevante pentru a-i ajuta pe aceștia să o identifice, să o prevină și să o contracareze.

În urma realizării acestora, Interarts a publicat pe site-ul web al proiectului „Handout: Forum Theatre on Gender-Based Violence”. Acest manual oferă informații despre ateliere și împărtășește tehnici și metodologii pentru a permite instituțiilor, în special școlilor, să organizeze ateliere de teatru forum pe cont propriu, cu cele mai bune rezultate posibile.

Violența de gen este un fenomen adânc înrădăcinat în inegalitatea de gen și continuă să fie una dintre cele mai notabile încălcări ale drepturilor omului din toate societățile. Este atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen. În Uniunea Europeană, de la vârsta de 15 ani, 1 din 3 femei[1] suferă violență fizică și / sau sexuală. Eforturile de prevenire și combatere a violenței bazate pe gen trebuie să se concentreze asupra tinerilor prin abordări orientate spre soluții și psihosociale, pentru a-i împuternici să se angajeze în a preveni și a răspunde la violența bazată pe gen.

Teatrul forum este, inițial, un instrument de reflecție și transformare socială; o formă de teatru care încurajează interacțiunea cu publicul și explorează diferitele opțiuni disponibile pentru a face față unei teme sau probleme. Datorită caracteristicilor sale participative, proiectul DECIDES Europe consideră teatrul forum ca un instrument excepțional pentru a lucra cu tinerii, pentru a genera conștientizarea și abordarea problemelor sociale. Într-adevăr, experiența demonstrează că prin teatrul de forum, tinerii sunt capabili nu numai să exploreze aspecte legate de violența de gen cu care ar putea fi confruntați în viața lor, ci și să înțeleagă cum să le depășească.

Acest document cuprinde o selecție a celor mai bune practici metodologice utilizate de Trabe (Spania) și Transcena (România) – parteneri de proiect – în timpul atelierelor de teatru forum. Un document în limba spaniolă și română produs de aceste două asociații este, de asemenea, disponibil pe site.

Consorțiul DECIDES Europe rămâne la lucru intens în contextul situației dificile actuale și desfășoară activitățile prevăzute. Proiectul este implementat de Interarts și Trabe (Spania), Transcena (România) și Kvindemuseet i Danmark (Danemarca). Este cofinanțat de programul Egalitate, Drepturi și Cetățenie al Uniunii Europene.

 


[1] Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights, Violence Against Women: An EU-Wide Survey – Results at a Glance – 2014